Kerkdiensten

vr 10 april 2020

Goede Vrijdag

de online kerkdienst is vanaf vrijdagmorgen vroeg te volgen

zo 12 april 2020

Pasen

de online kerkdienst is vanaf zondagmorgen vroeg te volgen

zo 19 april 2020

de online kerkdienst is vanaf zondagmorgen vroeg te volgen

zo 26 april 2020

de online kerkdienst is vanaf zondagmorgen vroeg te volgen


Stille week overdenking “Onmogelijke keuze, verrassende ruil”

8 april 2020
De stille week overdenking van vandaag wordt verzorgd door ds. Egbert Brink. Het thema is “Onmogelijke keuze, verrassende ruil” en daarbij staat Matteüs 27 : 21 – 23 centraal.

  • U kunt onze kerkdiensten (beeld en geluid) volgen via Kerkomroep.

    De komende tijd wordt er één dienst per zondag uitgezonden. Deze kerkdienst wordt op zaterdag in een lege kerk opgenomen. De dienst is op zondag te bekijken via Kerkomroep en YouTube.

    Kerkomroep YouTube
5 april - Zalving

5 april - Zalving

Het liturgisch bloemstuk is deze week gebaseerd op het verhaal van de vrouw die Jezus’ hoofd zalfde met hele dure olie. Het verhaal van de zalving wordt volgens Jezus wereldnieuws, zo lezen we in Mattheus 26:13: “Als het goede nieuws verteld wordt, zal er ook over deze vrouw verteld worden. Overal in de wereld zullen de mensen horen wat zij gedaan heeft.”

In het bloemstuk zien we diverse kruiden en een witte doek. Deze twee staan symbool voor de zalving van Jezus. De zalving wijst volgens Jezus alvast vooruit naar zijn dood en begrafenis. Nu is Hij klaar voor zijn laatste zware taak op aarde. Op deze Palmzondag zien we hoe Jezus toeleeft naar het ultieme offer voor ons gebracht. God zij dank! Laten ook wij dit wereldnieuws doen horen om ons heen.
29 maart - Lazarus ontstijgt het dodenrijk

29 maart - Lazarus ontstijgt het dodenrijk

In Johannes 11 lezen we dat Lazarus door Jezus wordt opgewekt uit de dood. Wat een ontzagwekkend groot wonder! Hij was dood, maar Jezus (het Leven zelf) deed hem opstaan. Lazarus ontsteeg als het ware het dodenrijk.

Een mooi verhaal op weg naar Pasen!
29 maart - De rode roos ontstijgt het leven

29 maart - De rode roos ontstijgt het leven

In het bloemstuk zijn wij de rode roos (hét symbool van ware liefde) die het warrige leven ontstijgt. In deze verwarde tijd, waar de dood ruig om zich heen slaat, mogen wij weten dat de dood niet het laatste woord heeft. Want Jezus heeft de dood overwonnen.

Wij mogen dit aardse leven ‘ontstijgen’ en ons in onderlinge verbondenheid (klimop) gedragen weten door het feit dat JEZUS LEEFT!

Dagelijks woord

Elke dag een bijbeltekst - om even stil te staan

  • donderdag 09 april 2020 - 1 Korintiers 13:12-13

    Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

    1 Korintiers 13:12-13

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889