Kerkdiensten

zo 10 december 2023
08:45

Heilig Avondmaal

tweede adventzondag

10:30

Heilig Avondmaal

tweede adventzondag

16:30

Heilig Avondmaal

tweede adventzondag

zo 17 december 2023
08:45

derde adventzondag

10:30

derde adventzondag

16:30

derde adventzondag

zo 24 december 2023
08:45

vierde adventzondag

10:30

vierde adventzondag

19:00

vierde adventzondag


Kerkdienst van 3 december 2023 om 16.30 u

3 december 2023
Voorganger: ds. Klaas de Vries, predikant van de Tituskapel in Amsterdam Zuid-West. U en jij bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen in de Kruiskerk, Passage 11 in ...

 • HIP Waddinxveen
 • Basisschool Kleurrijk
 • Care for Family
 • Creatief kinderwerk
 • West-Afrika Mission
 • Opkijken
 • Beleef mee
 • Weet wat je gelooft
 • NGK
 • Meer in Waddinxveen
 • Kerst=Feest
 • Open Poort Boskoop
 • HIP Waddinxveen

  Via deze website kunt u gemakkelijk een hulpaanvraag doen of u aanmelden om hulp te bieden in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Basisschool Kleurrijk

  Kleurrijk biedt onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. Op deze school staat de liefde voor God en de naaste centraal.

  Lees meer

 • Care for Family

  Praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen in Waddinxveen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt.

  Lees meer

 • Creatief kinderwerk

  Ben je op zoek naar gemakkelijke, leuke en creatieve ideeën voor je zondagsschool, kindernevendienst, kindermomenten in de kerk, in de klas of thuis?

  Lees meer

 • West-Afrika Mission

  West-Afrika Mission is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Gouda-Waddinxveen rond mission projecten in Benin.

  Lees meer

 • Opkijken

  Ondersteuning voor media werkers in de kerk door het aanbieden van filmpjes, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

  Lees meer

 • Beleef mee

  Kijk op dit platform onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.

  Lees meer

 • Weet wat je gelooft

  Online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.

  Lees meer

 • NGK

  De Kruiskerk maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

  Lees meer

 • Meer in Waddinxveen

  MEER in Waddinxveen staat voor MEER positiviteit en MEER zingeving in onze Parel aan de Gouwe.

  Lees meer

 • Kerst=Feest

  Jaarlijkse kerstviering voor héél Waddinxveen, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Open Poort Boskoop

  Wij voelen ons verbonden en werken waar mogelijk samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop.

  Lees meer

Dagelijks woord

Elke dag een bijbeltekst - om even stil te staan

 • maandag 04 december 2023 - Matteus 10:29-31

  Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

  Matteus 10:29-31

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889