Kerkdiensten

zo 14 augustus 2022
08:45
10:30
zo 21 augustus 2022
zo 28 augustus 2022
08:45

Heilig Avondmaal

startzondag

10:30

Heilig Avondmaal

startzondag

16:30

Heilig Avondmaal

startzondag


Kerkdienst van 14 augustus 2022 om 8.45 en 10.30 u.

11 augustus 2022
Voorganger: ds. Egbert Brink. Thema:God weet van geen wijken, zijn trouw zal niet bezwijken.  De dienst is te volgen ...

 • Basisschool Kleurrijk
 • Beleef mee
 • Kerst=Feest
 • Care for Family
 • Weet wat je gelooft
 • West-Afrika Mission
 • GKV
 • Opkijken
 • Meer in Waddinxveen
 • Open Poort Boskoop
 • Creatief kinderwerk
 • HIP Waddinxveen
 • Basisschool Kleurrijk

  Kleurrijk biedt onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. Op deze school staat de liefde voor God en de naaste centraal.

  Lees meer

 • Beleef mee

  Kijk op dit platform onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.

  Lees meer

 • Kerst=Feest

  Jaarlijkse kerstviering voor héél Waddinxveen, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Care for Family

  Praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen in Waddinxveen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt.

  Lees meer

 • Weet wat je gelooft

  Online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.

  Lees meer

 • West-Afrika Mission

  West-Afrika Mission is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Gouda-Waddinxveen rond mission projecten in Benin.

  Lees meer

 • GKV

  De Kruiskerk maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

  Lees meer

 • Opkijken

  Ondersteuning voor media werkers in de kerk door het aanbieden van filmpjes, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

  Lees meer

 • Meer in Waddinxveen

  MEER in Waddinxveen staat voor MEER positiviteit en MEER zingeving in onze Parel aan de Gouwe.

  Lees meer

 • Open Poort Boskoop

  Wij voelen ons verbonden en werken waar mogelijk samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop.

  Lees meer

 • Creatief kinderwerk

  Ben je op zoek naar gemakkelijke, leuke en creatieve ideeën voor je zondagsschool, kindernevendienst, kindermomenten in de kerk, in de klas of thuis?

  Lees meer

 • HIP Waddinxveen

  Via deze website kunt u gemakkelijk een hulpaanvraag doen of u aanmelden om hulp te bieden in Waddinxveen.

  Lees meer

Dagelijks woord

Elke dag een bijbeltekst - om even stil te staan

 • vrijdag 12 augustus 2022 - Galaten 3:28

  Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

  Galaten 3:28

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889