Kerkdiensten

zo 4 december 2022
08:45

tweede adventzondag

10:30

tweede adventzondag

16:30

tweede adventzondag

zo 11 december 2022
08:45

Heilig Avondmaal

derde adventzondag

10:30

Heilig Avondmaal

derde adventzondag

16:30

Heilig Avondmaal

derde adventzondag

zo 18 december 2022
08:45

vierde adventzondag

10:30

vierde adventzondag

16:30

vierde adventzondag


Kerkdienst van 4 december 2022 om 8.45 en 10.30 u

1 december 2022
Voorganger: ds. Egbert Brink. Thema: Romeinen 15: 4-6 | Christelijke hoop voor de volken: Godlof! De dienst is te volgen ...

 • Basisschool Kleurrijk
 • Weet wat je gelooft
 • Creatief kinderwerk
 • Meer in Waddinxveen
 • Kerst=Feest
 • West-Afrika Mission
 • HIP Waddinxveen
 • Opkijken
 • Open Poort Boskoop
 • GKV
 • Beleef mee
 • Care for Family
 • Basisschool Kleurrijk

  Kleurrijk biedt onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. Op deze school staat de liefde voor God en de naaste centraal.

  Lees meer

 • Weet wat je gelooft

  Online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.

  Lees meer

 • Creatief kinderwerk

  Ben je op zoek naar gemakkelijke, leuke en creatieve ideeën voor je zondagsschool, kindernevendienst, kindermomenten in de kerk, in de klas of thuis?

  Lees meer

 • Meer in Waddinxveen

  MEER in Waddinxveen staat voor MEER positiviteit en MEER zingeving in onze Parel aan de Gouwe.

  Lees meer

 • Kerst=Feest

  Jaarlijkse kerstviering voor héél Waddinxveen, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Waddinxveen.

  Lees meer

 • West-Afrika Mission

  West-Afrika Mission is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Gouda-Waddinxveen rond mission projecten in Benin.

  Lees meer

 • HIP Waddinxveen

  Via deze website kunt u gemakkelijk een hulpaanvraag doen of u aanmelden om hulp te bieden in Waddinxveen.

  Lees meer

 • Opkijken

  Ondersteuning voor media werkers in de kerk door het aanbieden van filmpjes, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

  Lees meer

 • Open Poort Boskoop

  Wij voelen ons verbonden en werken waar mogelijk samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop.

  Lees meer

 • GKV

  De Kruiskerk maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

  Lees meer

 • Beleef mee

  Kijk op dit platform onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.

  Lees meer

 • Care for Family

  Praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen in Waddinxveen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt.

  Lees meer

Dagelijks woord

Elke dag een bijbeltekst - om even stil te staan

 • vrijdag 02 december 2022 - Jesaja 2:4-5

  Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

  Jesaja 2:4-5

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889