Dankdag 3 november 2021 om 19.30 u

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

3 november 2021

Dankdag 2021. Voorganger: ds. Lucas van der Veen. Thema: 'Opzien naar de Ene, is omzien naar de ander'

De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 en youtube.

Ontmoeten

Votum en Groet

Psalm 100:1,2,3,4 ‘Juich, alle volken, prijs de Heer’

Luisteren

Gebed om Woord en Geest

Lucas 12,13-34

Luisteren naar Psalmen voor Nu 49

Verkondiging over Lucas 12,21 'Opzien naar de Ene, is omzien naar de ander'

Psalm 145:4,5 ‘De Heer is sterk, onwankelbaar in macht’

Danken

Dankzegging, afgewisseld met gezongen Psalm 136,11 (DNP, aangepast):

Steeds hebt U aan ons gedacht,

ons bevrijd en hulp gebracht.

Want uw liefde blijft altijd,

U bent trouw in eeuwigheid.

Stil gebed

Gezamenlijk uitgesproken Onze Vader (NBV21, graag tonen op scherm)

LB 843:1,2,3,4 ‘Wat te kiezen?’

Inzameling van de gaven

Gaan

LB 302:1,2,3,4 ‘God in den hoog’ alleen zij eer’

Zegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889