Kerkdienst van 31 oktober 2021 om 16.30 uur

Geschreven door

Scriba

Rubriek

Eredienst

Datum

31 oktober 2021

Voorganger: ds. Maurits Oldenhuis van Bergschenhoek. Thema: 'Wat zoeken jullie'

De dienst is te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11115 of youtube.

Votum en groet

LB 283 In de veelheid van geluiden

Gebed

Lezing Joh 1, 29-42

Preek nav Joh 1, 38 ‘Wat zoeken jullie?’

LB 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Gebed

Collecte

WK (Weerklank) 304 Ik geloof in God de Vader (tevens geloofsbelijdenis)

Melodie LvK 293 – Wat de toekomst brengen moge

1.Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in kracht,

die de hemel en de aarde  door zijn woord heeft voortgebracht;

die de mens als kroon der schepping  naar zijn beeld geschapen heeft

en voortdurend door zijn almacht  alles draagt en aanzien geeft.

2.Ik geloof in Jezus Christus, ’s Vaders eengeboren Zoon,

mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon.

Die gestorven aan de zonde, opstond ter rechtvaardiging;

die, ten hemel opgevaren, alle macht en eer ontving.

3.Ik geloof de Heilige Geest, die  God als Gids gegeven heeft;

en één kerk die ’t allen tijde  op de adem van Hem leeft.

Ik geloof de schuldvergeving  en ook de herrijzenis.

Ik geloof een eeuwig leven  dat in God geborgen is.

Zegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889