Week van gebed 2019

Week van gebed 2019

Geschreven door

Webredactie

Rubriek

Ingezonden

Datum

5 januari 2019
Recht voor ogen

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

 Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesiƫ. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

De bijeenkomsten voor de week van gebed van 20-27 januari vinden plaats in het N.A.P. gebouw aan de Herman Heijermanslaan 4 in Waddinxveen van 19.30-20.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur open.

Voorafgaand aan de week van gebed is er op zondag 20 januari een inspirerende sing-in in de Bethelkerk verzorgd door de jongerenband van de kerk.

Afsluitend is er op zaterdag 26 januari een gezellige Kidspraise om 15.30 uur ook in de Bethelkerk voor de kleine kinderen. Er komt weer een poppenspeler, die op een bijzondere manier gaat vertellen over Daniel in de leeuwenkuil.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889