Beleef mee

Beleef mee

Kijk op dit platform onbeperkt naar christelijke concerten, referaten en andere uitzendingen.
Care for Family

Care for Family

Praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt.
HIP Waddinxveen

HIP Waddinxveen

Via deze website kunt u gemakkelijk een hulpaanvraag doen of u aanmelden om hulp te bieden in Waddinxveen.
Creatief kinderwerk

Creatief kinderwerk

Ben je op zoek naar gemakkelijke, leuke en creatieve ideeën voor je zondagsschool, kindernevendienst, kindermomenten in de kerk, in de klas of thuis?
Kerst=Feest

Kerst=Feest

Jaarlijkse kerstviering voor héél Waddinxveen, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Waddinxveen.
NGK

NGK

De Kruiskerk maakt deel uit van de Nederlanse Gereformeerde Kerken.
Open Poort Boskoop

Open Poort Boskoop

Wij voelen ons verbonden en werken waar mogelijk samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Boskoop.
Opkijken

Opkijken

Ondersteuning voor media werkers in de kerk door het aanbieden van filmpjes, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.
West-Afrika Mission

West-Afrika Mission

West-Afrika Mission is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Gouda-Waddinxveen rond mission projecten in Benin.
Basisschool Kleurrijk

Basisschool Kleurrijk

Kleurrijk biedt onderwijs voor alle kinderen en ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor ons onderwijs. Op deze school staat de liefde voor God en de naaste centraal.
Meer in Waddinxveen

Meer in Waddinxveen

MEER in Waddinxveen staat voor MEER positiviteit en MEER zingeving in onze Parel aan de Gouwe.
Weet wat je gelooft

Weet wat je gelooft

Online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.

Over ons

Kruiskerk
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
0182-615889